iPhone 6S/6S Plus

iPhone-6S-16GB-Rose-Gold-asmart-da-nang iPhone 6S 16GB QSD
3.590.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

iPhone-6S-32GB-Gray-asmart-da-nang iPhone 6S 32GB QSD
4.190.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

iPhone-6S-64GB-Gold-asmart-da-nang iPhone 6S 64GB QSD
4.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

iPhone-6S-Plus-16GB-Gray-asmart-da-nang iPhone 6S Plus 16GB QSD
4.390.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

iPhone-6S-Plus-32GB-Rose-Gold-asmart-da-nang iPhone 6S Plus 32GB QSD
4.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

iPhone-6S-Plus-64GB-Gold-asmart-da-nang iPhone 6S Plus 64GB QSD
5.290.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

iPhone-6S-Lock-16GB-Gray-asmart-da-nang iPhone 6S Lock 16GB QSD
2.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

iPhone-6S-Lock-32GB-Gold-asmart-da-nang iPhone 6S Lock 32GB QSD
3.590.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

iPhone-6S-Lock-64GB-Silver-asmart-da-nang iPhone 6S Lock 64GB QSD
3.690.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

iPhone-6S-Plus-lock-16GB-Rose-Gold-asmart-da-nang iPhone 6S Plus Lock 16GB QSD
4.290.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

iPhone-6S-Plus-lock-32GB-Silver-asmart-da-nang iPhone 6S Plus Lock 32GB QSD
5.090.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

iPhone-6S-Plus-lock-64GB-Gray-asmart-da-nang iPhone 6S Plus Lock 64GB QSD
5.390.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

iPhone-6S-64GB-Silver-chua-active-tbh-asmart-da-nang iPhone 6S 64GB Chưa Active TBH
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

iPhone-6S-16GB-Silver-chua-active-tbh-asmart-da-nang iPhone 6S 16GB Chưa Active TBH
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

iPhone-6S-Plus-16GB-Gold-chua-active-tbh-asmart-da-nang iPhone 6S Plus 16GB Chưa Active TBH
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

HỆ THỐNG BÁN LẺ SMARTPHONE ASMART

Showroom 1: 56 Hàm Nghi, Đà Nẵng - 090567 4325 Showroom 2: 173 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng - 0905 035 628 Showroom 3: 690 Lê Hồng Phong, Q.10, HCM - 0708 43 44 43 1900 63 65 94

TT SỬA CHỮA & BẢO HÀNH ASMARTCARE

Cơ sở 1: 204 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng - 0905035308 Cơ sở 2: 56 Hàm Nghi, Đà Nẵng- 090567 4325 Cơ sở 3: 690 Lê Hồng Phong, Q.10, HCM - 0708 43 44 43 1900 63 65 94