Samsung

samsung-galaxy-note-10-plus-5g-new-100-2 Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G New 100%
19.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Dynamic AMOLED, 6.8", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9825 8 nhân 64-bit
RAM: 12 GB
Bộ nhớ trong: 256/512G

Samsung Galaxy S10 5G New 100%
14.290.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Dynamic AMOLED, 6.7", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9820 8 nhân 64-bit
RAM: 8 GB
Bộ nhớ trong: 256 GB

Samsung Galaxy S10 5G QSD
12.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Dynamic AMOLED, 6.7", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9820 8 nhân 64-bit
RAM: 8 GB
Bộ nhớ trong: 256 GB

Samsung Galaxy S10 Plus New 100%
13.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Dynamic AMOLED, 6.4", Quad HD+(2K+)
CPU: Snapdragon 855 8 nhân
RAM: 8 GB
Bộ nhớ trong: 128 GB

Samsung Galaxy S10 Plus Mỹ QSD
12.790.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Dynamic AMOLED, 6.4", Quad HD+(2K+)
CPU: Snapdragon 855 8 nhân
RAM: 8 GB
Bộ nhớ trong: 128 GB

Samsung Galaxy Note 9 New 100%
10.290.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.4", Quad HD+ (2K+)
CPU: Snapdragon 845 (10 nm)
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 128 GB

Samsung Galaxy Note 9 Mỹ QSD
9.290.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.4", Quad HD+ (2K+)
CPU: Snapdragon 845 (10 nm)
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 128 GB

Samsung Galaxy Note 9 Hàn QSD
9.290.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.4", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9810 8 nhân 64-bit
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 128 GB

Samsung Galaxy Note 9 Quốc Tế QSD
10.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.4", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9810 8 nhân 64-bit
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 128 GB

Samsung Galaxy S9 Plus New 100%
8.290.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
CPU: Snapdragon 845 8 nhân
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S9 Plus Mỹ QSD
7.590.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
CPU: Snapdragon 845 8 nhân
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S9 Plus Hàn QSD
7.590.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9810 8 nhân 64-bit
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S9 Plus Quốc Tế QSD
8.390.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9810 8 nhân 64-bit
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S9 Mỹ QSD
6.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.8", Quad HD+ (2K+)
CPU: Snapdragon 845 8 nhân
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S9 Hàn QSD
6.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.8", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9810 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S9 Quốc Tế QSD
7.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.8", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9810 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy Note 8 New 100%
7.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.3", Quad HD+ (2K+)
CPU: Snapdragon 835 8 nhân
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy Note 8 Mỹ QSD
6.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.3", Quad HD+ (2K+)
CPU: Snapdragon 835 8 nhân
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy Note 8 Hàn QSD
6.790.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.3", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 8895 8 nhân 64-bit
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy Note 8 Quốc Tế QSD
7.790.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.3", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 8895 8 nhân 64-bit
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S8 Plus New 100%
6.590.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
CPU: Snapdragon 835 8 nhân
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S8 Plus Mỹ QSD
5.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
CPU: Snapdragon 835 8 nhân
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S8 Plus Hàn QSD
6.290.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 8895 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S8 Plus Quốc Tế QSD
6.790.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 8895 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S8 Mỹ QSD
4.790.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.8", Quad HD+ (2K+)
CPU: Snapdragon 835 8 nhân
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S8 Hàn QSD
5.290.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.8", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 8895 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S8 Quốc Tế QSD
5.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.8", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 8895 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy Note FE QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.7", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S7 edge New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung Galaxy S7 edge Mỹ QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung Galaxy S7 edge Hàn QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

samsung-galaxy-s7-edge-quoc-te-qsd-3 Samsung Galaxy S7 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung Galaxy S7 Mỹ QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.1", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung Galaxy S7 Quốc Tế QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.1", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung Galaxy Note 5 QSD
3.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.7", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 7420 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung Galaxy S9 Plus New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9810 8 nhân 64-bit
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S9 New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.8", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9810 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy Note 4 Mỹ QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.7", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 5433 8 nhân
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung Galaxy Note 8 New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.3", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 8895 8 nhân 64-bit
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung Galaxy S8 Plus New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 8895 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

HỆ THỐNG BÁN LẺ SMARTPHONE ASMART

Cơ sở 1: 56 Hàm Nghi, Đà Nẵng Cơ sở 2: 173 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng Cơ sở 3: 690 Lê Hồng Phong, Q.10, HCM 1900 63 65 94

TT SỬA CHỮA & BẢO HÀNH ASMARTCARE

Cơ sở 1: 204 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng Cơ sở 2: 56 Hàm Nghi, Đà Nẵng Cơ sở 3: 690 Lê Hồng Phong, Q.10, HCM 1900 63 65 94