Samsung

Samsung-Galaxy-Note-10-plus-mau-den-asmart-da-nang Samsung Galaxy Note 10 New
12.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.3", 1080x2280px
CPU: Snapdragon 855 8 nhân
RAM: 8GB
Bộ nhớ trong: 256GB

dien-thoai-samsung-galaxy-note-10-plus-new Samsung Galaxy Note 10 Plus New
5%
15.290.000 đ 14.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.8", 1440x3040px
CPU: Snapdragon 855 8 nhân
RAM: 12GB
Bộ nhớ trong: 256GB

samsung-galaxy-note-10-plus-5g-new-100-2 Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G New
16.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.8", 1440x3040px
CPU: Snapdragon 855 8 nhân
RAM: 12GB
Bộ nhớ trong: 256GB

samsung-galaxy-s10-5g-qsd-2 Samsung Galaxy S10 5G New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.7", 1440x3040px
CPU: Snapdragon 855 8 nhân
RAM: 8GB
Bộ nhớ trong: 256GB

samsung-galaxy-s10-5g-qsd-5 Samsung Galaxy S10 5G Likenew
10.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.7", 1440x3040px
CPU: Snapdragon 855 8 nhân
RAM: 8GB
Bộ nhớ trong: 256GB

samsung-galaxy-s10-plus-my-qsd-1 Samsung Galaxy S10 Plus New 100%
5%
10.990.000 đ 10.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.4", 1440x3040px
CPU: Snapdragon 855 8 nhân
RAM: 8GB
Bộ nhớ trong: 128GB

samsung-galaxy-s10-plus-my-qsd-3 Samsung Galaxy S10 Plus Mỹ Likenew
5%
10.990.000 đ 10.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.4", 1440x3040px
CPU: Snapdragon 855 8 nhân
RAM: 8GB
Bộ nhớ trong: 128GB

Samsung-Galaxy-S10-mau-hong-hac-asmart-da-nang Samsung Galaxy S10 Mỹ Likenew
5%
9.490.000 đ 8.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.1", 1440x3040px
CPU: Snapdragon 855 8 nhân
RAM: 8GB
Bộ nhớ trong: 128GB

Samsung-Galaxy-Note-9-my-1sim-Midnight-Dong-asmart-da-nang Samsung Galaxy Note 9 New 100%
6%
8.990.000 đ 8.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.4", 1440x2960px
CPU: Snapdragon 845 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 128GB

Samsung-Galaxy-Note-9-my-1sim-Midnight-Black-asmart-da-nang Samsung Galaxy Note 9 Mỹ Likenew
6%
8.490.000 đ 7.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.4", 1440x2960px
CPU: Snapdragon 845 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 128GB

samsung-galaxy-note-9-han-qsd-7 Samsung Galaxy Note 9 Hàn Likenew
6%
8.490.000 đ 7.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.4", 1440x2960px
CPU: Exynos 9810 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 128GB

Samsung-Galaxy-S9-Plus-Coral-Blue-asmart-da-nang Samsung Galaxy S9 Plus New 100%
7.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.2", 1440x2960px
CPU: Snapdragon 845 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-S9-Plus-Lilac-Purple-New-asmart-da-nang Samsung Galaxy S9 Plus Mỹ Likenew
7.290.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.2", 1440x2960px
CPU: Snapdragon 845 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-S9-Plus-han-2sim-Titanium-Gray-asmart-da-nang Samsung Galaxy S9 Plus Hàn Likenew
7.690.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.2", 1440x2960px
CPU: Exynos 9810 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-S9-Coral-Blue-asmart-da-nang Samsung Galaxy S9 Mỹ Likenew
6.290.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 5.8", 1440x2960px
CPU: Snapdragon 845 8 nhân
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-S9-han-2sim-Titanium-Gray-asmart-da-nang Samsung Galaxy S9 Hàn Likenew
6.590.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 5.8", 1440x2960px
CPU: Exynos 9810 8 nhân
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

samsung-galaxy-note-8-tbh-8 Samsung Galaxy Note 8 New 100%
4%
6.990.000 đ 6.690.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.3", 1440x2960px
CPU: Snapdragon 835 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 64GB

samsung-galaxy-note-8-tbh-5 Samsung Galaxy Note 8 Mỹ Likenew
5%
5.990.000 đ 5.690.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.3", 1440x2960px
CPU: Snapdragon 835 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-Note-8-han-2sim-Deepsea-Blue-asmart-da-nang Samsung Galaxy Note 8 Hàn Likenew
5%
6.290.000 đ 5.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.3", 1440x2960px
CPU: Exynos 8895 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-S8-Plus-my-Orchid-Gray-asmart-da-nang Samsung Galaxy S8 Plus New 100%
6.490.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.2", 1440x2960px
CPU: Snapdragon 835 8 nhân
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-S8-Plus-my-Arctic-Silver-asmart-da-nang Samsung Galaxy S8 Plus Mỹ Likenew
5.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.2", 1440x2960px
CPU: Snapdragon 835 8 nhân
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-S8-Plus-han-2sim-Midnight-Black-asmart-da-nang Samsung Galaxy S8 Plus Hàn Likenew
6.290.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.2", 1440x2960px
CPU: Exynos 8895 8 nhân
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-S8-my-Coral-Blue-asmart-da-nang Samsung Galaxy S8 Mỹ Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 5.8", 1440x2960px
CPU: Snapdragon 835 8 nhân
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-S8-han-2sim-Orchid-Gray-asmart-da-nang Samsung Galaxy S8 Hàn Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 5.8", 1440x2960px
CPU: Exynos 8895 8 nhân
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-Note-FE-han-2sim-Gold-asmart-da-nang Samsung Galaxy Note FE QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 5.7", 1440x2560px
CPU: Exynos 8890 8 nhân
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-S7-edge-quoc-te-2sim-gold1 Samsung Galaxy S7 EDGE New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-S7-edge-my-gold Samsung Galaxy S7 edge Mỹ QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-S7-edge-quoc-te-2sim-Pink-Gold1 Samsung Galaxy S7 edge Hàn QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

samsung-galaxy-s7-edge-quoc-te-qsd-3 Samsung Galaxy S7 Edge QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-S7-my-Pink-Gold Samsung Galaxy S7 Mỹ QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.1", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-S7-quoc-te-2sim-black Samsung Galaxy S7 Quốc Tế QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.1", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-Note-5-Gold-Platinum Samsung Galaxy Note 5 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.7", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 7420 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-S9-Plus-Lilac-Purple-New-100%-asmart-da-nang Samsung Galaxy S9 Plus New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9810 8 nhân 64-bit
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung-Galaxy-S9-Coral-Blue-new-100%-asmart-da-nang Samsung Galaxy S9 New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.8", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9810 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung-Galaxy-Note-4-black Samsung Galaxy Note 4 Mỹ QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.7", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 5433 8 nhân
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-Note-8-Deepsea-Blue-New-100.jpg Samsung Galaxy Note 8 New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.3", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 8895 8 nhân 64-bit
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung-Galaxy-S8-Plus-Orchid-Gray-New-100-asmart-da-nang.jpg Samsung Galaxy S8 Plus New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 8895 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung-Galaxy-Note-4-2sim-white Samsung Galaxy Note 4 2 Sim QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.7", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 5433 8 nhân
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-Note-4-white Samsung Galaxy Note 4 Hàn QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.7", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 5433 8 nhân
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-S6-edge-Black-Sapphire.jpg Samsung Galaxy S6 edge QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.1", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 7420 8 nhân 64-bit
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

HỆ THỐNG BÁN LẺ SMARTPHONE ASMART

Showroom 1: 56 Hàm Nghi, Đà Nẵng - 090567 4325 Showroom 2: 173 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng - 0905 035 628 Showroom 3: 690 Lê Hồng Phong, Q.10, HCM - 0708 43 44 43 1900 63 65 94

TT SỬA CHỮA & BẢO HÀNH ASMARTCARE

Cơ sở 1: 204 Nguyễn Hoàng, Đà Nẵng - 0905035309 Cơ sở 2: 56 Hàm Nghi, Đà Nẵng- 090567 4325 Cơ sở 3: 690 Lê Hồng Phong, Q.10, HCM - 0708 43 44 43 1900 63 65 94