Hướng dẫn chi tiết cài Cydia cho iPhone iOS 15 – 16.3.1 mới nhất 2023

Hướng dẫn các bạn cài Trollstore, Filza và Cydia trên iphone đã được jailbrak bằng Palera1n hỗ trợ iOS 15 – 16.3.1.

https://www.traditionrolex.com/31

Nguồn cần thêm :
repo.dynastic.com
apt.procus.us ( hỗ trợ iOS 15 – 16.3 )
apt.netsirkl64.com
apt.thebigboss.org (iOS 16.3.1 thì cài add thêm vào còn iOS 15 thì không nhé

4/5 - (1 vote)