iPhone Đổi Bảo Hành là gì, Chất lượng có đảm bảo không?

Iphone đổi bảo hành là gì?

Theo chính sách của apple , 1 sản phẩm khi mua tại apple, khi được kích hoạt trên hệ thống sẽ có chế độ bảo hành 12 tháng, trong thời gian sử dụng xảy ra lỗi, người dùng sẽ đưa tới trung tâm bảo hành của apple, nếu đủ điều kiện bảo hành apple sẽ nhập lại máy lỗi và đổi trả 1 máy khác mới 100% chưa kích hoạt trên hệ thống.

iphone-doi-bao-hanh-la-gichat-luong-co-dam-bao-khong

Máy đổi sẽ có 1 số đặc điểm sau :

  • Apple chỉ đổi máy trần cho khách hàng không bao gồm hộp, sạc , cáp tai nghe.
  • Máy đổi khi kiểm tra trên hệ thống của apple sẽ chưa active, nhưng khi bỏ sim vào kích hoạt thời gian bảo hành sẽ bằng thời gian của máy cũ.
  • Nếu thời gian bảo hành của máy cũ còn dưới 90 ngày, thì thời gian bảo hành của máy đổi mới sẽ được cộng lại đủ 90 ngày, điều này chỉ trung tâm bảo hành apple mới kiểm tra được, các trang web thông thường không hiển thị thông tin này.
  • Máy được đổi bảo hành ở nước nào sẽ mang thông tin của nước đó ví dụ : Bạn đang dùng máy LL/A là mã của mĩ, nếu được chấp nhận ở Việt Nam, máy đổi mới của bạn sẽ mang mã VN/A

Chất Lượng của Hàng Trả Bảo hành như thế nào?

Khi Sản xuất máy, apple sẽ sản xuất kèm 1 lượng máy dự phòng để đưa về các trung tâm bảo hành dự phòng đổi cho khách hàng.

Nếu máy lỗi apple sẽ lấy những máy này ra để đổi cho khách hàng vì vậy những máy trả bảo hành là những máy mới hoàn toàn chưa qua sửa chữa không giống như hàng Referbish.

Hàng trả bảo hành có nguyên seal, nguyên hộp ? phụ kiện mới zin không ?

Khi đổi bảo hành Apple chỉ đổi máy trần, không bao gồm hộp và phụ kiện, nên máy đổi bảo hành sẽ không có hộp, do đó nếu có hộp thì hộp của máy cũ và không trung imei, không nguyên seal. Phụ kiện sẽ là phụ kiện của máy cũ.

Đánh giá bài viết