Product Description

4 nhân
144Hz
Sắp xếp theo:
Xiaomi-Redmi-13R-5G-purple-Asmart Xiaomi Redmi 13R 5G 4GB|128GB (Likenew Fullbox)
2.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Xiaomi-Redmi-13R-5G-purple-Asmart Xiaomi Redmi 13R 5G 4GB|128GB (New)
3.350.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Xiaomi-Redmi-12-Pro-5G-purple-Asmart Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8GB|128GB (Likenew Fullbox)
3.999.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Xiaomi-Redmi-12-Pro-5G-purple-Asmart Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 8GB|128GB (New)
4.450.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Xiaomi-Redmi-K60-Ultra-black-Asmart Xiaomi Redmi K60 Ultra 12GB|256GB (Likenew Fullbox)
Giảm 300.000 đ
7.450.000 đ 7.750.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Xiaomi-Redmi-K60-Ultra-black-Asmart Xiaomi Redmi K60 Ultra 12GB|256GB (New)
Giảm 300.000 đ
7.690.000 đ 7.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Xiaomi-Redmi-K60-Ultra-green-Asmart Xiaomi Redmi K60 Ultra 16GB|256GB (Likenew Fullbox)
Giảm 300.000 đ
7.690.000 đ 7.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Xiaomi-Redmi-K60-Ultra-green-Asmart Xiaomi Redmi K60 Ultra 16GB|256GB (New)
Giảm 300.000 đ
7.950.000 đ 8.250.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-15-iphone-15-plus-green-asmart iPhone 15 Plus 128GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
18.490.000 đ 19.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-15-iphone-15-plus-green-asmart iPhone 15 Plus 128GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
18.990.000 đ 19.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S24-Ultra-titan-asmart Samsung Galaxy S24 Ultra Chính hãng (New)
Hàng công ty
Giảm 2.000.000 đ
25.990.000 đ 27.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S23-Ultra-5G-Phantom-Black-asmart Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (99%)
17.090.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S23-Ultra-5G-Phantom-Black-asmart Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (Likenew)
17.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-15-pro-iphone-15-pro-max-natura-titanium-asmart iPhone 15 Pro Max 256GB (New)
Giảm 1.000.000 đ
26.490.000 đ 27.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-15-pro-iphone-15-pro-max-blue-titanium-asmart iPhone 15 Pro 128GB (New)
23.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-15-pro-iphone-15-pro-max-blue-titanium-asmart iPhone 15 Pro 256GB (New)
26.390.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-15-iphone-15-plus-blue-asmart iPhone 15 128GB (New)
18.890.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-15-iphone-15-plus-pink-asmart iPhone 15 Plus 128GB (New)
20.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-Z-Fold5-Phantom-Black-asmart Samsung Galaxy Z Fold5 (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-Z-Fold5-Phantom-Black-asmart Samsung Galaxy Z Fold5 (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-Z-Flip5-mint-asmart Samsung Galaxy Z Flip5 (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-Z-Flip5-mint-asmart Samsung Galaxy Z Flip5 (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-Pro-iphone-14-pro-max-gold-asmart iPhone 14 Pro Max 128GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
20.290.000 đ 21.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-Pro-iphone-14-pro-max-gold-asmart iPhone 14 Pro Max 128GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
20.990.000 đ 21.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-Pro-iphone-14-pro-max-deep-purple-asmart iPhone 14 Pro Max 256GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
21.490.000 đ 22.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-Pro-iphone-14-pro-max-deep-purple-asmart iPhone 14 Pro Max 256GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
21.990.000 đ 22.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-Pro-iphone-14-pro-max-deep-purple-asmart iPhone 14 Pro Max 128GB (New)
Giảm 700.000 đ
23.690.000 đ 24.390.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-Pro-iphone-14-pro-max-deep-purple-asmart iPhone 14 Pro Max 256GB (New)
Giảm 600.000 đ
24.390.000 đ 24.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-Pro-iphone-14-pro-max-silver-asmart iPhone 14 Pro 128GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
16.890.000 đ 17.890.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-Pro-iphone-14-pro-max-silver-asmart iPhone 14 Pro 128GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
17.590.000 đ 18.590.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-Pro-iphone-14-pro-max-space-black-asmart iPhone 14 Pro 256GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
17.790.000 đ 18.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-Pro-iphone-14-pro-max-space-black-asmart iPhone 14 Pro 256GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
18.490.000 đ 19.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-Pro-iphone-14-pro-max-gold-asmart iPhone 14 Pro 128GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-iphone-14-plus-blue-asmart iPhone 14 Plus 128GB (99%)
Giảm 1.200.000 đ
13.490.000 đ 14.690.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-iphone-14-plus-blue-asmart iPhone 14 Plus 128GB (Likenew)
Giảm 1.200.000 đ
13.990.000 đ 15.190.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-iphone-14-plus-starlight-asmart iPhone 14 Plus 256GB (99%)
Giảm 2.000.000 đ
13.990.000 đ 15.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-iphone-14-plus-starlight-asmart iPhone 14 Plus 256GB (Likenew)
Giảm 2.000.000 đ
14.490.000 đ 16.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Xiaomi-Android-TV-A2-58inch-2022-asmart Xiaomi Android TV A2 58 inch 2022
Hàng công ty
Liên hệ
Đánh giá:

HỖ TRỢ TRẢ GÓP
BẢO HÀNH 2 NĂM

Xiaomi-Android-TV-A2-43inch-2022-asmart Xiaomi Android TV A2 43 inch 2022
Hàng công ty
Liên hệ
Đánh giá:

HỖ TRỢ TRẢ GÓP
BẢO HÀNH 2 NĂM

Samsung-Galaxy-S23-Ultra-5G-green-asmart Samsung Galaxy S23 Ultra 5G (New)
Giảm 1.000.000 đ
16.990.000 đ 17.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

xiaomi-android-tv-ea-43-inch-2022 Xiaomi Android TV EA 43 inch 2022
Liên hệ
Đánh giá:

HỖ TRỢ TRẢ GÓP

Xiaomi-Android-TV-EA-55inch-2022-asmart Xiaomi Android TV EA 55 inch 2022
Liên hệ
Đánh giá:

HỖ TRỢ TRẢ GÓP

Xiaomi-Android-TV-EA-Pro-55inch-2022-asmart Xiaomi Android TV EA PRO 55 inch 2022
Liên hệ
Đánh giá:

HỖ TRỢ TRẢ GÓP

Xiaomi-Android-TV-EA-65inch-2022-asmart Xiaomi Android TV EA 65 inch 2022
Liên hệ
Đánh giá:

HỖ TRỢ TRẢ GÓP

Xiaomi-Android-TV-EA-Pro-65inch-2022-asmart Xiaomi Android TV EA PRO 65 inch 2022
Liên hệ
Đánh giá:

HỖ TRỢ TRẢ GÓP

Xiaomi-Android-TV-EA-75inch-2022-asmart Xiaomi Android TV EA 75 inch 2022
Liên hệ
Đánh giá:

HỖ TRỢ TRẢ GÓP

Xiaomi-Android-TV-EA-Pro-75inch-2022-asmart Xiaomi Android TV EA PRO 75 inch 2022
Liên hệ
Đánh giá:

HỖ TRỢ TRẢ GÓP

Xiaomi-Android-TV-Redmi-Max-86inch-2022-asmart Xiaomi Android TV Redmi Max 86 inch 2022
Liên hệ
Đánh giá:

HỖ TRỢ TRẢ GÓP

iPhone-14-iphone-14-plus-product-red-asmart iPhone 14 128GB (99%)
Giảm 1.200.000 đ
12.990.000 đ 14.190.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-iphone-14-plus-product-red-asmart iPhone 14 128GB (Likenew)
Giảm 1.200.000 đ
13.390.000 đ 14.590.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-iphone-14-plus-purple-asmart iPhone 14 256GB (99%)
Giảm 1.200.000 đ
14.190.000 đ 15.390.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-iphone-14-plus-purple-asmart iPhone 14 256GB (Likenew)
Giảm 1.200.000 đ
14.590.000 đ 15.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-iphone-14-plus-Yellow-asmart iPhone 14 Plus 128GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-14-iphone-14-plus-blue-asmart iPhone 14 128GB (New)
14.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S22-Ultra-5G-white-asmart Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (99%)
12.090.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S22-Ultra-5G-white-asmart Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (99%)
12.090.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S22-Ultra-5G-white-asmart Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (Likenew)
12.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S22-Ultra-5G-white-asmart Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (Likenew)
12.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S22-Ultra-5G-Burgundy-red-asmart Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (New)
Giảm 1.600.000 đ
12.290.000 đ 13.890.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Z-Flod4-gold-asmart Samsung Galaxy Z Fold4 5G (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Z-Flip4-blue-asmart Samsung Galaxy Z Flip4 5G (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

ipad-air-5-m1-2022-10.9-inch-blue-asmart iPad Air 5 M1 2022 10.9" 64GB WiFi (New)
14.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

ipad-gen-9-2021-10.2-inch-space-gray-asmart iPad Gen 9 2021 10.2" 64GB Wifi (New)
Giảm 800.000 đ
8.690.000 đ 9.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

ipad-pro-2018-11-inch-silver-asmart iPad Pro 2018 11" 64GB Wifi (New)
14.690.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

ipad-pro-m1-2021-11-inch-space-gray-asmart iPad Pro M1 2021 11" 128GB Wifi (New)
18.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

ipad-air-4-2020-10.9-inch-green-asmart iPad Air 4 2020 10.9" 64GB WiFi (New)
12.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

MacBook Pro 16" 2021 M1 Pro (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

MacBook-Pro-14-inch-M1-gray-asmart MacBook Pro 14" 2021 M1 Pro (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s21-ultra-5g-Phantom-black-asmart Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (99%)
8.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s21-ultra-5g-Phantom-black-asmart Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Likenew)
8.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s21-ultra-5g-Phantom-silver-asmart Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (New)
Giảm 1.000.000 đ
9.990.000 đ 10.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S22-Plus-5G-green-asmart Samsung Galaxy S22 Plus 5G (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S22-5G-bora-purpel-asmart Samsung Galaxy S22 5G (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s21-plus-5g-Phantom-silver-asmart Samsung Galaxy S21 Plus (99%)
6.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s21-plus-5g-Phantom-silver-asmart Samsung Galaxy S21 Plus (Likenew)
6.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s21-plus-5g-Phantom-violet-asmart Samsung Galaxy S21 Plus 5G (New)
Giảm 500.000 đ
7.490.000 đ 7.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s21-plus-5g-Phantom-violet-asmart Samsung Galaxy S21 Plus 5G (New)
Giảm 500.000 đ
7.490.000 đ 7.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

ipad-mimi-6-2021-purple-asmart iPad Mini 6 2021 64GB WiFi (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-pro-max-graphite-asmart iPhone 13 Pro Max 128GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
14.690.000 đ 15.690.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KHÔNG LO BÙ TIỀN

iphone-13-pro-max-graphite-asmart iPhone 13 Pro Max 128GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
15.190.000 đ 16.190.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KHÔNG LO BÙ TIỀN

iphone-13-pro-max-gold-asmart iPhone 13 Pro Max 256GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
15.990.000 đ 16.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KHÔNG LO BÙ TIỀN

iphone-13-pro-max-gold-asmart iPhone 13 Pro Max 256GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
16.490.000 đ 17.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KHÔNG LO BÙ TIỀN

iphone-13-pro-silver-asmart iPhone 13 Pro 128GB (99%)
Giảm 1.200.000 đ
12.490.000 đ 13.690.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KHÔNG LO BÙ TIỀN

MacBook-Air-2020-gold-M1-13-inch-256gb MacBook Air 2020 M1 13" 8GB/256GB (New)
Hàng công ty
22.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-pro-silver-asmart iPhone 13 Pro 128GB (Likenew)
Giảm 1.200.000 đ
12.990.000 đ 14.190.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KHÔNG LO BÙ TIỀN

iphone-13-pro-blue-asmart iPhone 13 Pro 256GB (99%)
Giảm 1.200.000 đ
13.390.000 đ 14.590.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-pro-blue-asmart iPhone 13 Pro 256GB (Likenew)
Giảm 1.200.000 đ
13.890.000 đ 15.090.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-pink-asmart iPhone 13 128GB (99%)
Giảm 1.500.000 đ
10.490.000 đ 11.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-pink-asmart iPhone 13 128GB (Likenew)
Giảm 1.500.000 đ
10.890.000 đ 12.390.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-product-red-asmart iPhone 13 256GB (99%)
11.390.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-product-red-asmart iPhone 13 256GB (Likenew)
11.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

MacBook-Pro-2020-gray-M1-13-inch-asmart MacBook Pro M1 2020 13" 8GB/256GB (New)
Giảm 1.000.000 đ
26.990.000 đ 27.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

MacBook-pro-2015-silver-i5-13-inch-512gb MacBook Pro 2015 i5 13" 8GB/128GB
Giảm 500.000 đ
13.490.000 đ 13.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

MacBook-pro-2015-silver-i5-13-inch-512gb MacBook Pro 2015 i5 13" 8GB/128GB
Giảm 500.000 đ
13.490.000 đ 13.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

ipad-gen-5-2017-9.7-inch-gold-asmart iPad Gen 5 9.7" 32GB WiFi+4G (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

ipad-gen-6-2018-9.7-inch-silver-asmart iPad Gen 6 9.7" 32GB Wifi (Likenew)
5.590.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPad-10-2inch-gen-7-2019-gray-Asmart iPad Gen 7 2019 10.2" 32GB Wifi (Likenew)
7.890.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

MacBook-Air-2017-13-inch-128gb MacBook Air 2017 i5 13" 8GB/256GB
15.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

MacBook-Air-2017-13-inch-128gb MacBook Air 2017 i5 13" 8GB/128GB (New)
16.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

MacBook-pro-2015-silver-i5-13-inch-512gb MacBook Pro 2015 i5 13" 8GB/512GB
15.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

MacBook-Air-2020-gray-i5-13-inch-asmart MacBook Air 2020 i5 13" 8GB/256GB
19.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-z-flip-3-green-asmart Samsung Galaxy Z Flip3 5G (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-z-flip-2-gold-asmart Samsung Galaxy Z Flip 5G
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

MacBook-pro-2017-silver-i5-13-inch (2) MacBook Pro 2017 i5 13" 8GB/128GB
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-pro-max-graphite-asmart iPhone 13 Pro Max 128GB (Openbox)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-pro-max-blue-asmart iPhone 13 Pro Max 128GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-pro-max-green-asmart iPhone 13 Pro Max 256GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-10-plus -5G-Aura-black-asmart Samsung Galaxy Note 10 Plus (99%)
6.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-10-plus -5G-Aura-black-asmart Samsung Galaxy Note 10 Plus (99%)
6.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-10-plus-Aura-Glow-asmart Samsung Galaxy Note 10 Plus (Likenew)
6.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-10-plus-Aura-Glow-asmart Samsung Galaxy Note 10 Plus (Likenew)
6.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-10-plus-Aura-Glow-asmart Samsung Galaxy Note 10 Plus (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-10-plus-Aura-Glow-asmart Samsung Galaxy Note 10 Plus (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-pro-gold-asmart iPhone 13 Pro 128GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-pro-gold-asmart iPhone 13 Pro 256GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-pink-asmart iPhone 13 128GB (Openbox)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-product-green-asmart iPhone 13 128GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-blue-asmart iPhone 13 256GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-13-product-red-asmart iPhone 13 Mini 128GB New
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-max-64gb-gold-asmart iPhone 11 Pro Max 64GB (99%)
Giảm 1.500.000 đ
8.290.000 đ 9.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-note-20-ultra-Mystic-bronze-asmart Samsung Note 20 Ultra 5G (New)
Giảm 1.000.000 đ
9.590.000 đ 10.590.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-note-20-ultra-Mystic-bronze-asmart Samsung Note 20 Ultra 5G (New)
Giảm 1.000.000 đ
9.590.000 đ 10.590.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s20-FE-navy-asmart Samsung Galaxy S20 FE 5G (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s20-FE-navy-asmart Samsung Galaxy S20 FE 5G (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-s20-plus-Cosmic-black-asmart Samsung Galaxy S20 Plus 5G (99%)
6.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-s20-plus-Cosmic-black-asmart Samsung Galaxy S20 Plus 5G (Likenew)
6.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-s20-plus-Cosmic-black-asmart Samsung Galaxy S20 Plus 5G (Likenew)
6.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-note-20-ultra-Mystic-black-asmart Samsung Note 20 Ultra 5G (99%)
Giảm 500.000 đ
8.290.000 đ 8.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-note-20-ultra-Mystic-bronze-asmart Samsung Note 20 Ultra 5G (Likenew)
Giảm 500.000 đ
9.090.000 đ 9.590.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-note-20-ultra-Mystic-bronze-asmart Samsung Note 20 Ultra 5G (Likenew)
Giảm 500.000 đ
9.090.000 đ 9.590.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-note-20-ultra-Mystic-Green-asmart Samsung Galaxy Note 20 5G (99%)
6.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-note-20-ultra-Mystic-Gray-asmart Samsung Galaxy Note 20 5G (Likenew)
6.690.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-note-20-ultra-Mystic-Bronze-asmart Samsung Galaxy Note 20 (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-max-128gb-graphite-asmart iPhone 12 Pro Max 128GB (99%)
Giảm 1.100.000 đ
11.890.000 đ 12.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-max-128gb-graphite-asmart iPhone 12 Pro Max 128GB (Likenew)
Giảm 1.100.000 đ
12.390.000 đ 13.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-max-silver-asmart iPhone 12 Pro Max 256GB (99%)
Giảm 1.300.000 đ
12.690.000 đ 13.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-max-silver-asmart iPhone 12 Pro Max 256GB (Likenew)
Giảm 1.300.000 đ
13.190.000 đ 14.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-max-pacific-blue-asmart iPhone 12 Pro Max 512GB (99%)
Giảm 1.300.000 đ
12.990.000 đ 14.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-max-pacific-blue-asmart iPhone 12 Pro Max 512GB (Likenew)
Giảm 1.300.000 đ
13.490.000 đ 14.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-64gb-green-asmart iPhone 12 64GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
7.390.000 đ 8.390.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-64gb-green-asmart iPhone 12 64GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
7.790.000 đ 8.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-128gb-gold-asmart iPhone 12 Pro 128GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
8.790.000 đ 9.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-128gb-gold-asmart iPhone 12 Pro 128GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
9.290.000 đ 10.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-pacific-blue-asmart iPhone 12 Pro 256GB (99%)
Giảm 1.300.000 đ
9.390.000 đ 10.690.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-pacific-blue-asmart iPhone 12 Pro 256GB (Likenew)
Giảm 1.300.000 đ
9.890.000 đ 11.190.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-silver-asmart iPhone 12 Pro 512GB (99%)
Giảm 1.300.000 đ
9.890.000 đ 11.190.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-silver-asmart iPhone 12 Pro 512GB (Likenew)
Giảm 1.300.000 đ
10.290.000 đ 11.590.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s20-blue-asmart Samsung Galaxy S20 5G (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s20-blue-asmart Samsung Galaxy S20 5G (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s20-blue-asmart Samsung Galaxy S20 5G (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s20-ultra-cosmic-black-asmart Samsung Galaxy S20 Ultra (99%)
7.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s20-ultra-cosmic-black-asmart Samsung Galaxy S20 Ultra (Likenew)
8.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s21-5g-Phantom-pink-asmart Samsung Galaxy S21 5G (99%)
6.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s21-5g-Phantom-pink-asmart Samsung Galaxy S21 5G (Likenew)
6.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-white-asmart iPhone 12 128GB (99%)
Giảm 1.500.000 đ
7.990.000 đ 9.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-white-asmart iPhone 12 128GB (Likenew)
Giảm 1.500.000 đ
8.490.000 đ 9.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-64gb-red-asmart iPhone 12 64GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-blue-asmart iPhone 12 128GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-10-5G-Aura-white-asmart Samsung Galaxy Note 10 5G (99%)
5.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-10-5G-Aura-white-asmart Samsung Galaxy Note 10 5G (99%)
5.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-10-Aura-red-asmart Samsung Galaxy Note 10 5G (Likenew)
5.890.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-10-Aura-red-asmart Samsung Galaxy Note 10 5G (Likenew)
5.890.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-10-Aura-black-asmart Samsung Galaxy Note 10 5G (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-s20-plus-Cosmic-Gray-asmart Samsung Galaxy S20 Plus
Hàng công ty
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-s20-plus-Cosmic-Gray-asmart Samsung Galaxy S20 Plus
Hàng công ty
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-max-128gb-graphite-asmart iPhone 12 Pro Max 128GB (Openbox)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-max-pacific-blue-asmart iPhone 12 Pro Max 128GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-max-silver-asmart iPhone 12 Pro Max 256GB (Openbox)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-max-pacific-blue-asmart iPhone 12 Pro Max 256GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-128gb-gold-asmart iPhone 12 Pro 128GB (Openbox)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-pacific-blue-asmart iPhone 12 Pro 256GB (Openbox)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-128gb-graphite-asmart iPhone 12 Pro 128GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-graphite-asmart iPhone 12 Pro 256GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-12-pro-max-128gb-silver-asmart iPhone 12 Pro Max 128GB New Chính hãng (VN/A)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPad-Air-1-Wifi-Gray-Asmart iPad Air 16GB WiFi (Likenew)
4.390.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s20 Samsung Galaxy S20
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s20 Samsung Galaxy S20
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Vsmart-star-3-mau-do-asmart Vsmart Star 3 2GB/16GB New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 6.09", 720x1560 Pixels
CPU: Snapdragon 215 4 nhân 1.3GHz
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 16GB

Vsmart-bee-3-mau-den-asmart Vsmart Bee 3 2GB/16GB New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 6.0", 18:9
CPU: Mediatek™ 6739 4 nhân
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 16GB

Vsmart-joy-3-mau-tim-asmart Vsmart Joy 3 4GB/64GB New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 6.5", 720x1600 Pixels
CPU: Snapdragon 632 8 nhân
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Vsmart-joy-3-mau-trang-asmart Vsmart Joy 3 2GB/32GB New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 6.5", 720x1600 Pixels
CPU: Snapdragon 632 8 nhân
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 32GB

Vsmart-active-3-mau-xanh-duong-asmart Vsmart Active 3 6GB/64GB New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.39", 1080x2340 Pixels
CPU: MediaTek Helio P60 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Vsmart-active-3-mau-tim-asmart Vsmart Active 3 4GB/64GB New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.39", 1080x2340 Pixels
CPU: MediaTek Helio P60 8 nhân
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

samsung-galaxy-a71-green-asmart Samsung Galaxy A71 chính hãng
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-a71-green-asmart Samsung Galaxy A71 chính hãng
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Tab-A7-lite-sliver-asmart Samsung Galaxy Tab A7 Lite New chính hãng
Hàng công ty
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-A90-5G-silver-asmart Samsung Galaxy A90 5G chính hãng
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-A90-5G-silver-asmart Samsung Galaxy A90 5G chính hãng
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-a51-green-asmart Samsung Galaxy A51 chính hãng
Hàng công ty
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-a51-green-asmart Samsung Galaxy A51 chính hãng
Hàng công ty
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-A31-black-asmart Samsung Galaxy A31 chính hãng
Hàng công ty
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-A31-black-asmart Samsung Galaxy A31 chính hãng
Hàng công ty
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-s10-5g-Crown-Silver-asmart Samsung Galaxy S10 5G (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-s10-5g-Crown-Silver-asmart Samsung Galaxy S10 5G (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-s10-5g-Crown-Silver-asmart Samsung Galaxy S10 5G (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-9-Ocean-Blue-asmart Samsung Galaxy Note 9 (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-9-Ocean-Blue-asmart Samsung Galaxy Note 9 (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-9-Midnight-Black-asmart Samsung Galaxy Note 9 (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-9-Midnight-Black-asmart Samsung Galaxy Note 9 (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-9-Metallic-Copper-asmart Samsung Galaxy Note 9 (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-9-Metallic-Copper-asmart Samsung Galaxy Note 9 (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-max-64gb-gold-asmart iPhone 11 Pro Max 64GB (Likenew)
Giảm 1.500.000 đ
8.790.000 đ 10.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-max-256gb-space-asmart iPhone 11 Pro Max 256GB (99%)
Giảm 1.500.000 đ
8.790.000 đ 10.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-max-256gb-space-asmart iPhone 11 Pro Max 256GB (Likenew)
Giảm 1.500.000 đ
9.290.000 đ 10.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-max-256gb-midnight-green-asmart iPhone 11 Pro Max 512GB (99%)
Giảm 1.500.000 đ
9.290.000 đ 10.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-max-64gb-midnight-green-asmart iPhone 11 Pro Max 512GB (Likenew)
Giảm 1.500.000 đ
9.790.000 đ 11.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-64gb-silver-asmart iPhone 11 Pro 64GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
6.990.000 đ 7.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-64gb-silver-asmart iPhone 11 Pro 64GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
7.390.000 đ 8.390.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-256gb-gold-asmart iPhone 11 Pro 256GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
7.590.000 đ 8.590.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-256gb-gold-asmart iPhone 11 Pro 256GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
7.990.000 đ 8.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-256gb-midnight-green-asmart iPhone 11 Pro 512GB (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-256gb-midnight-green-asmart iPhone 11 Pro 512GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-64gb-space-asmart iPhone 11 Pro 64GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-128gb-green-asmart iPhone 11 128GB (New Fullbox)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-64gb-red-asmart iPhone 11 64GB (New Fullbox)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-64gb-purple-asmart iPhone 11 64GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
6.190.000 đ 7.190.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-64gb-purple-asmart iPhone 11 64GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
6.490.000 đ 7.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-128gb-yellow-asmart iPhone 11 128GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
6.390.000 đ 7.390.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-128gb-yellow-asmart iPhone 11 128GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
6.690.000 đ 7.690.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-black-asmart iPhone 11 256GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
7.390.000 đ 8.390.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-black-asmart iPhone 11 256GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
7.690.000 đ 8.690.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KHÔNG LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-max-64gb-silver-asmart iPhone 11 Pro Max 64GB New TBH
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-max-256gb-silver-asmart iPhone 11 Pro Max 256GB New TBH
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-max-64gb-midnight-green-asmart iPhone 11 Pro Max 64GB New Fullbox
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-64gb-purple-asmart iPhone 11 64GB New (Đã Active CH/A)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-128gb-green-asmart iPhone 11 128GB New (Đã Active CH/A)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-max-64gb-silver-asmart iPhone 11 Pro Max Lock 64GB (98%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iphone-11-pro-max-64gb-silver-asmart iPhone 11 Pro Max Lock 64GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XS-Max-64GB-Gold-asmart iPhone XS Max 64GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
6.790.000 đ 7.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XS-Max-64GB-Gold-asmart iPhone XS Max 64GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
7.290.000 đ 8.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XS-Max-256GB-gray-asmart iPhone XS Max 256GB (99%)
Giảm 1.200.000 đ
6.790.000 đ 7.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XS-Max-256GB-gray-asmart iPhone XS Max 256GB (Likenew)
Giảm 1.200.000 đ
7.190.000 đ 8.390.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

xiaomi-cc9-6gb-64gb-new-100-6 Xiaomi CC9 6GB/64GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Xiaomi-K20-6GB-128GB-xanh-Asmart-Da-Nang Xiaomi K20 Pro 6GB/128GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

xiaomi-k20-pro-8gb-128gb-new-100-1 Xiaomi K20 Pro 8GB/128GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.39", Full HD+
CPU: Snapdragon 855 8 nhân 64-bit
RAM: 8GB
Bộ nhớ trong: 128GB

Xiaomi-K20-8GB-256GB-xanh-Asmart-Da-Nang Xiaomi K20 Pro 8GB/256GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.39", Full HD+
CPU: Snapdragon 855 8 nhân 64-bit
RAM: 8GB
Bộ nhớ trong: 256GB

xiaomi-k20-6gb-64gb-new-100-6 Xiaomi K20 6GB/64GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED 6.39" FHD+
CPU: Qualcomm Snapdragon 730 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Xiaomi-K20-6GB-128GB-do-Asmart-Da-Nang Xiaomi K20 6GB/128GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.39", Full HD+
CPU: Qualcomm Snapdragon 730 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 128GB

Xiaomi-K20-8GB-256GB-do-Asmart-Da-Nang Xiaomi K20 8GB/256GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 6.39", Full HD+
CPU: Qualcomm Snapdragon 730 8 nhân
RAM: 8GB
Bộ nhớ trong: 256GB

iPhone-XS-64GB-Gold-asmart iPhone XS 64GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
4.990.000 đ 5.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XS-64GB-Gold-asmart iPhone XS 64GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
5.390.000 đ 6.390.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XS-256GB-gray-asmart iPhone XS 256GB (99%)
Giảm 1.000.000 đ
5.490.000 đ 6.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XS-256GB-gray-asmart iPhone XS 256GB (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
5.790.000 đ 6.790.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XR-64GB-coral-asmart iPhone XR 64GB (99%)
Giảm 500.000 đ
4.790.000 đ 5.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XR-64GB-coral-asmart iPhone XR 64GB (Likenew)
Giảm 500.000 đ
5.190.000 đ 5.690.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XS-Max-64GB-Gold-asmart iPhone XS Max 64GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XS-64GB-silver-asmart iPhone XS 64GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XS-Max-256GB-gray-asmart iPhone XS Max 256GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XS-Max-64GB-silver-asmart iPhone XS Max Lock 64GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Xiaomi-Redmi-Note-7-Pro-6GB-128GB-den-Asmart-Da-Nang Xiaomi Redmi Note 7 Pro 6GB/128GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 6.3", Full HD+
CPU: Snapdragon 675 8 nhân 64-bit
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 128GB

iPad-Pro-10,5in-64GB-4G-Wifi-Rose-Asmart-Da-Nang iPad Pro 10.5 64GB 4G Wifi QSD
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Xiaomi-Mi-8-SE-4GB-64GB-gold-Asmart-Da-Nang Xiaomi Mi 8 SE 4GB/64GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED 5.88" Full HD+
CPU: Snapdragon 710 8 nhân 64-bit
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Xiaomi-Mi-8-SE-đen-Asmart-Da-Nang Xiaomi Mi 8 SE 6GB/64GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED 5.88" Full HD+
CPU: Snapdragon 710 8 nhân 64-bit
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 64GB

xiaomi-redmi-note-7-3gb-64gb-new-100-5 Xiaomi Redmi Note 7 3GB/32GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 6.3", Full HD+
CPU: Qualcomm Snapdragon 660 8 nhân
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 32GB

Xiaomi-Redmi-Note-7-4GB-64GB-xanh-Asmart-Da-Nang Xiaomi Redmi Note 7 4GB/64GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 6.3", Full HD+
CPU: Qualcomm Snapdragon 660 8 nhân
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Xiaomi-Redmi-Note-7-6GB-64GB-hong-Asmart-Da-Nang Xiaomi Redmi Note 7 6GB/64GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 6.3", Full HD+
CPU: Qualcomm Snapdragon 660 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-Note-10-plus -5G-Aura-black-asmart Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G New
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-10-plus -5G-Aura-black-asmart Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G New
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Xiaomi-Mi-8-6g-64gb-gold-Asmart-Da-Nang Xiaomi Mi 8 6GB/64GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.21", Full HD+
CPU: Qualcomm Snapdragon 845 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Xiaomi-Mi-8-6g-128gb-white-Asmart-Da-Nang Xiaomi Mi 8 6GB/128GB New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.21", Full HD+
CPU: Qualcomm Snapdragon 845 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 128GB

iPhone-12-mini-64gb-green-asmart iPhone 12 Mini 64GB New
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-s10-5g-Crown-Silver-asmart Samsung Galaxy S10 5G (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-galaxy-s10-5g-Crown-Silver-asmart Samsung Galaxy S10 5G (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-8-Plus-64GB-Gold-asmart iPhone 8 Plus 64GB (99%)
3.190.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-8-Plus-64GB-Gold-asmart iPhone 8 Plus 64GB (Likenew)
3.390.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-8-Plus-256GB-Space Gray-asmart iPhone 8 Plus 256GB (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-8-Plus-256GB-Space Gray-asmart iPhone 8 Plus 256GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-8-64GB-Gold-asmart iPhone 8 64GB (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-8-64GB-Gold-asmart iPhone 8 64GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-X-64GB-silver-asmart iPhone X 64GB (99%)
Giảm 800.000 đ
4.490.000 đ 5.290.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S10-Plus-white-asmart Samsung Galaxy S10 Plus (99%)
Giảm 1.000.000 đ
4.490.000 đ 5.490.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S10-Plus-white-asmart Samsung Galaxy S10 Plus (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
4.990.000 đ 5.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S10-Plus-white-asmart Samsung Galaxy S10 Plus (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S10-blue-asmart Samsung Galaxy S10 (99%)
Giảm 1.000.000 đ
3.590.000 đ 4.590.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S10-blue-asmart Samsung Galaxy S10 (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
3.990.000 đ 4.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S10-blue-asmart Samsung Galaxy S10 (Likenew)
Giảm 1.000.000 đ
3.990.000 đ 4.990.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung Galaxy Note 9 Quốc Tế QSD
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung Galaxy Note 9 Quốc Tế QSD
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPad-Air-2-4G-Wifi-gold-Asmart iPad Air 2 64GB 4G Wifi (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S9-Plus-black-asmart Samsung Galaxy S9 Plus New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S9-Plus-black-asmart Samsung Galaxy S9 Plus New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S9-Plus-blue-asmart Samsung Galaxy S9 Plus Mỹ Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S9-Plus-purple-asmart Samsung Galaxy S9 Plus Hàn Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S9-blue-asmart Samsung Galaxy S9 Mỹ Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S9-titan-asmart Samsung Galaxy S9 Hàn Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S9-purple-asmart Samsung Galaxy S9 Quốc Tế QSD
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S8-Active-Gray-asmart Samsung Galaxy S8 Active
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Xiaomi-Redmi-5-Plus-đen-Asmart-Da-Nang Xiaomi Redmi 5 Plus
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.99", Full HD+
CPU: Snapdragon 625 8 nhân 64-bit
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Xiaomi-Mi-6X-xanh-Asmart-Da-Nang Xiaomi Mi 6X New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.99", Full HD+
CPU: Qualcomm Snapdragon 660 8 nhân
RAM: 6GB
Bộ nhớ trong: 64GB

iPhone-X-64GB-silver-asmart iPhone X 64GB (Likenew)
Giảm 800.000 đ
4.790.000 đ 5.590.000 đ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-X-256GB-black-asmart iPhone X 256GB (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-X-256GB-black-asmart iPhone X 256GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPad-Air-1-Wifi-Gray-Asmart iPad Air 32GB Wifi (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

LG-V30+-Black LG V30+ QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: P-OLED Quad HD 6.0 inches
CPU: Qualcomm Snapdragon 835
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 128GB

Samsung-Galaxy-S8-han-2sim-Orchid-Gray-asmart-da-nang Samsung Galaxy S8 Hàn Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 5.8", 1440x2960px
CPU: Exynos 8895 8 nhân
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-S8-quoc-te-2sim-Midnight-Black-asmart-da-nang Samsung Galaxy S8
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.8", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 8895 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

iPhone-XR-128GB-red-asmart iPhone XR 128GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XR-64GB-black-asmart iPhone XR Lock 64GB (98%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XR-64GB-black-asmart iPhone XR Lock 64GB Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XS-Max-64GB-Gold-asmart iPhone XS Max 64GB CPO (New Fullbox)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XS-Max-64GB-Gold-asmart iPhone XS CPO 64GB (New fullbox)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPad-mini-4-4G-Wifi-Gray-Asmart iPad Mini 4 16GB 4G Wifi (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-Note-FE-han-2sim-Gold-asmart-da-nang Samsung Galaxy Note FE QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 5.7", 1440x2560px
CPU: Exynos 8890 8 nhân
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

iPad-mini-4-4G-Wifi-Gray-Asmart iPad Mini 4 32GB 4G Wifi (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-XS-Max-64GB-silver-asmart iPhone XS Max Lock 64GB (New)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-7-plus-32GB-rose-gold-asmart iPhone 7 Plus 32GB (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-7-plus-32GB-rose-gold-asmart iPhone 7 Plus 32GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-7-plus-128GB-matte-black-asmart iPhone 7 Plus 128GB (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-7-plus-128GB-matte-black-asmart iPhone 7 Plus 128GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-7-plus-256GB-red-asmart iPhone 7 Plus 256GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPad-mini-3-4G-Wifi-Gray-Asmart iPad Mini 3 16GB 4G Wifi QSD
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-SE-16GB-Rose-Gold-asmart-da-nang iPhone SE 16GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 4", Retina
CPU: Apple A9 2 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

Sony-X-Performance-Black-asmart-da-nang Sony Xperia X Performance QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5", Full HD
CPU: Snapdragon 820 4 nhân 64-bit
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 32GB

Sony-X-Performance-Black-asmart-da-nang Sony Xperia X Performance QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5", Full HD
CPU: Snapdragon 820 4 nhân 64-bit
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 32GB

Samsung-Galaxy-S7-edge-quoc-te-2sim-gold1 Samsung Galaxy S7 EDGE New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-S7-edge-my-gold Samsung Galaxy S7 edge Mỹ QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-S7-edge-my-gold Samsung Galaxy S7 edge Mỹ QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-S7-edge-quoc-te-2sim-Pink-Gold1 Samsung Galaxy S7 edge Hàn QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

samsung-galaxy-s7-edge-quoc-te-qsd-3 Samsung Galaxy S7 Edge QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

samsung-galaxy-s7-edge-quoc-te-qsd-3 Samsung Galaxy S7 Edge QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Sony-XZ-Blue-asmart-da-nang Sony Xperia XZ QSD
Giảm 400.000 đ
4.590.000 đ 4.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: TRILUMINOS™ 5,2 inch Full HD
CPU: Bộ xử lý Qualcomm® Snapdragon™ 820 64 bit
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Sony-XZ-Blue-asmart-da-nang Sony Xperia XZ QSD
Giảm 400.000 đ
4.590.000 đ 4.990.000 đ
Đánh giá:

Màn hình: TRILUMINOS™ 5,2 inch Full HD
CPU: Bộ xử lý Qualcomm® Snapdragon™ 820 64 bit
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 64GB

sony-xperia-z5-premium-Silver-asmart-da-nang- Sony Xperia Z5 Premium QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.5", Ultra HD (4K)
CPU: Snapdragon 810 8 nhân 64-bit
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 32GB

sony-xperia-z5-premium-Silver-asmart-da-nang- Sony Xperia Z5 Premium QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.5", Ultra HD (4K)
CPU: Snapdragon 810 8 nhân 64-bit
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 32GB

iPhone-6-16GB-Gold-asmart-da-nang iPhone 6 16GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD
CPU: Apple A8 2 nhân 64-bit
RAM: 1 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

iPhone-6-64GB-Gray-asmart-da-nang iPhone 6 64GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD
CPU: Apple A8 2 nhân 64-bit
RAM: 1 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

iPhone-6-Lock-16GB-Gray-asmart-da-nang iPhone 6 Lock 16GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD
CPU: Apple A8 2 nhân 64-bit
RAM: 1 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

iPhone-6-Lock-32GB-Silver-asmart-da-nang iPhone 6 Lock 32GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD
CPU: Apple A8 2 nhân 64-bit
RAM: 1 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

iPhone-6-Lock-64GB-Gold-asmart-da-nang iPhone 6 Lock 64GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4.7", Retina HD
CPU: Apple A8 2 nhân 64-bit
RAM: 1 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

iPhone-6-Plus-16GB-Silver-asmart-da-nang iPhone 6 Plus 16GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD
CPU: Apple A8 2 nhân 64-bit
RAM: 1 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

iPhone-6-Plus-64GB-Gold-asmart-da-nang iPhone 6 Plus 64GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD
CPU: Apple A8 2 nhân 64-bit
RAM: 1 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

iPhone-6-Plus-Lock-16GB-Gray-asmart-da-nang iPhone 6 Plus Lock 16GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD
CPU: Apple A8 2 nhân 64-bit
RAM: 1 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

iPhone-6-Plus-lock-64GB-Silver-asmart-da-nang iPhone 6 Plus Lock 64GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 5.5", Retina HD
CPU: Apple A8 2 nhân 64-bit
RAM: 1 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

iPhone-7-32gb-gold-asmart iPhone 7 32GB (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-7-32gb-gold-asmart iPhone 7 32GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-7-128gb-silver-asmart iPhone 7 128GB (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-7-128gb-silver-asmart iPhone 7 128GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPad-mini-2-4G-Wifi-silver-Asmart iPad Mini 2 16GB 4G Wifi (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPad-mini-2-4G-Wifi-gray-Asmart iPad Mini 2 32GB 4G Wifi (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-6S-16GB-Rose-Gold-asmart-da-nang iPhone 6S 16GB Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 4.7", 750x1334 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 16GB

iPhone-6S-32GB-Gray-asmart-da-nang iPhone 6S 32GB Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 4.7", 750x1334 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 32GB

iPhone-6S-64GB-Gold-asmart-da-nang iPhone 6S 64GB Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 4.7", 750x1334 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 64GB

iPhone-6S-Plus-16GB-Gray-asmart-da-nang iPhone 6S Plus 16GB Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.5", 1080x1920 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 16GB

iPhone-6S-Plus-32GB-Rose-Gold-asmart-da-nang iPhone 6S Plus 32GB Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.5", 1080x1920 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 32GB

iPhone-6S-Plus-64GB-Gold-asmart-da-nang iPhone 6S Plus 64GB Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.5", 1080x1920 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-S7-my-Pink-Gold Samsung Galaxy S7 Mỹ QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.1", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-S7-quoc-te-2sim-black Samsung Galaxy S7 Quốc Tế QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.1", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-S7-quoc-te-2sim-black Samsung Galaxy S7 Quốc Tế QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.1", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 8890 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-Note-5-Gold-Platinum Samsung Galaxy Note 5 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.7", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 7420 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

LG-V30-Cloud-Silver1 LG V30 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: P-OLED, 6.0", Quad HD (2K)
CPU: Qualcomm Snapdragon 835 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

LG-V30-Cloud-Silver1 LG V30 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: P-OLED, 6.0", Quad HD (2K)
CPU: Qualcomm Snapdragon 835 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

LG-V20-Black LG V20 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, Chính: 5.7", phụ: 2.1", Quad HD (2K)
CPU: Snapdragon 820 4 nhân 64-bit
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

LG-V20-Black LG V20 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, Chính: 5.7", phụ: 2.1", Quad HD (2K)
CPU: Snapdragon 820 4 nhân 64-bit
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

LG-G6-Platinium-tai-Asmart LG G6 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.7", Quad HD (2K)
CPU: Qualcomm Snapdragon 821 4 nhân 64-bit
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

iPhone-7-plus-32GB-rose-gold-asmart iPhone 7 Plus Lock 32GB (99%)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-7-plus-32GB-rose-gold-asmart iPhone 7 Plus Lock 32GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-7-plus-128GB-matte-black-asmart iPhone 7 Plus Lock 128GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-7-32gb-silver-asmart iPhone 7 Lock 32GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-7-128gb-gold-asmart iPhone 7 Lock 128GB (Likenew)
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-6S-Lock-16GB-Gray-asmart-da-nang iPhone 6S Lock 16GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 4.7", 750x1334 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 16GB

iPhone-6S-Lock-32GB-Gold-asmart-da-nang iPhone 6S Lock 32GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 4.7", 750x1334 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 32GB

iPhone-6S-Lock-64GB-Silver-asmart-da-nang iPhone 6S Lock 64GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 4.7", 750x1334 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 64GB

iPhone-6S-Plus-lock-16GB-Rose-Gold-asmart-da-nang iPhone 6S Plus Lock 16GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.5", 1080x1920 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 16GB

iPhone-6S-Plus-lock-32GB-Silver-asmart-da-nang iPhone 6S Plus Lock 32GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.5", 1080x1920 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 32GB

iPhone-6S-Plus-lock-64GB-Gray-asmart-da-nang iPhone 6S Plus Lock 64GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.5", 1080x1920 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 64GB

iPhone-7-plus-32GB-Silver-asmart iPhone 7 Plus 32GB Chưa Active TBH
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

Samsung-Galaxy-S9-Plus-Lilac-Purple-New-100%-asmart-da-nang Samsung Galaxy S9 Plus New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9810 8 nhân 64-bit
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung-Galaxy-S9-Coral-Blue-new-100%-asmart-da-nang Samsung Galaxy S9 New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.8", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 9810 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung-Galaxy-Note-4-black Samsung Galaxy Note 4 Mỹ QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.7", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 5433 8 nhân
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-Note-4-black Samsung Galaxy Note 4 Mỹ QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.7", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 5433 8 nhân
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-Note-8-Deepsea-Blue-New-100.jpg Samsung Galaxy Note 8 New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.3", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 8895 8 nhân 64-bit
RAM: 6 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung-Galaxy-S8-Plus-Orchid-Gray-New-100-asmart-da-nang.jpg Samsung Galaxy S8 Plus New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
CPU: Exynos 8895 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 64 GB

Samsung-Galaxy-Note-4-2sim-white Samsung Galaxy Note 4 2 Sim QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.7", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 5433 8 nhân
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-Note-4-white Samsung Galaxy Note 4 Hàn QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.7", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 5433 8 nhân
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

iPhone-7-plus-256GB-red-asmart iPhone 7 Plus Red 256GB Likenew
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

samsung-galaxy-s6-xanh-den-1.jpg Samsung Galaxy S6 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.1", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 7420 8 nhân 64-bit
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-S6-edge-Black-Sapphire.jpg Samsung Galaxy S6 edge QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.1", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 7420 8 nhân 64-bit
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

iPhone-6S-64GB-Silver-chua-active-tbh-asmart-da-nang iPhone 6S 64GB Chưa Active TBH
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 4.7", 750x1334 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 64GB

Samsung-Galaxy-On7-black-1.jpg Samsung Galaxy On7 New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: TFT, 5.5", HD
CPU: Exynos
RAM: 1.5 GB
Bộ nhớ trong: 8 GB

Samsung-Galaxy-On5-2016-Gold.jpg Samsung Galaxy On5 2016 New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5", HD
CPU: CPU 8 nhân
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-On7-black-1.jpg Samsung Galaxy On7 New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: TFT, 5.5", HD
CPU: Exynos
RAM: 1.5 GB
Bộ nhớ trong: 8 GB

Samsung-Galaxy-On5-2016-Gold.jpg Samsung Galaxy On5 2016 New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5", HD
CPU: CPU 8 nhân
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

iPhone-6S-16GB-Silver-chua-active-tbh-asmart-da-nang iPhone 6S 16GB Chưa Active TBH
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 4.7", 750x1334 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 16GB

iPhone-6S-Plus-16GB-Gold-chua-active-tbh-asmart-da-nang iPhone 6S Plus 16GB Chưa Active TBH
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.5", 1080x1920 pixels
CPU: Apple A9 (14 nm)
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 16GB

Samsung-Galaxy-A9-2016-2-sim-pink-new.jpg Samsung Galaxy A9 2016 New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.0", Full HD
CPU: Qualcomm Snapdragon 625
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-A9-2016-2-sim-pink-new.jpg Samsung Galaxy A9 2016 New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.0", Full HD
CPU: Qualcomm Snapdragon 625
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-A7-2015-2-sim-white-New.jpg Samsung Galaxy A7 2015 New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Full HD
CPU: Exynos 5430, Qualcomm Snapdragon 615
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

Samsung-Galaxy-A7-2015-2-sim-white-New.jpg Samsung Galaxy A7 2015 New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Full HD
CPU: Exynos 5430, Qualcomm Snapdragon 615
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

sony-xperia-x-gold-asmart-da-nang.jpg Sony Xperia X QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5", Full HD
CPU: Snapdragon 650 6 nhân 64-bit
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 64GB

sony-xperia-x-gold-asmart-da-nang.jpg Sony Xperia X QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5", Full HD
CPU: Snapdragon 650 6 nhân 64-bit
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 64GB

HTC-10-white-tai-asmart-da-nang.jpg HTC 10 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super LCD 5, 5.2", Quad HD (2K)
CPU: Snapdragon 820 4 nhân 64-bit
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 32GB

HTC-10-white-tai-asmart-da-nang.jpg HTC 10 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super LCD 5, 5.2", Quad HD (2K)
CPU: Snapdragon 820 4 nhân 64-bit
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 32GB

sony-xperia-z5-black-dual-new-da-nang.jpg Sony Xperia Z5 Dual New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.2", Full HD
CPU: Snapdragon 810 8 nhân 64-bit
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 32GB

sony-xperia-z5-black-dual-new-da-nang.jpg Sony Xperia Z5 Dual New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.2", Full HD
CPU: Snapdragon 810 8 nhân 64-bit
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 32GB

xiaomi-mi-note-dual-sim-tai-da-nang.jpg Xiaomi Mi Note New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD 5.7 inches Full HD
CPU: Snapdragon 801 4 nhân 32-bit
RAM: đang cập nhập
Bộ nhớ trong: 64GB

xiaomi-mi-note-dual-sim-tai-da-nang.jpg Xiaomi Mi Note New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD 5.7 inches Full HD
CPU: Snapdragon 801 4 nhân 32-bit
RAM: đang cập nhập
Bộ nhớ trong: 64GB

xiaomi-redmi-note-4-gold-new-100-da-nang.jpg Xiaomi Redmi Note 4 New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.5", Full HD
CPU: Snapdragon 625 8 nhân 64-bit
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

samsung-galaxy-note-3-2-sim-qsd Samsung Galaxy Note 3 2 SIM QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.7", Full HD
CPU: Exynos 5420
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

HTC-one-a9-gray-da-nang.jpg HTC ONE A9 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: AMOLED, 5", Full HD
CPU: Qualcomm Snapdragon 617 8 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16GB

Samsung-Galaxy-J3-Pro-tai-da-nang-new.jpg Samsung Galaxy J3 Pro New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: PLS TFT LCD, 5", HD
CPU: Exynos 7570 4 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

Samsung-Galaxy-J7-2016-Black-tai-da-nang-new.jpg Samsung Galaxy J7 2016 New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", HD
CPU: Exynos 7870 8 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

lg-g5-rose-asmart-da-nang.jpg LG G5 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.3", Quad HD (2K)
CPU: Qualcomm Snapdragon 820
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

lg-g5-rose-asmart-da-nang.jpg LG G5 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.3", Quad HD (2K)
CPU: Qualcomm Snapdragon 820
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

iPad-4-16GB-3G-Wifi-Gray-Asmart-Da-Nang iPad 4 16GB 4G Wifi QSD
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPad-3-16GB-4G-Wifi-Silver-Asmart-Da-Nang iPad 3 16GB 3G Wifi QSD
Liên hệ
Đánh giá:

THU CŨ ĐỔI MỚI - KO LO BÙ TIỀN

iPhone-5S-16GB-Gray-asmart-da-nang iPhone 5S 16GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4", DVGA
CPU: Apple A7 2 nhân 64-bit
RAM: 1 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

iPhone-5S-32GB-Gold-asmart-da-nang iPhone 5S 32GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4", DVGA
CPU: Apple A6 2 nhân 32-bit
RAM: 1 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

HTC-one-m9-gold-da-nang.jpg HTC ONE M9 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super LCD 3, 5", Full HD
CPU: Snapdragon 810 8 nhân 64-bit
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 32GB

sony-xperia-z4-da-nang-dong.jpg Sony Xperia Z4 (Z3) QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.2", Quad HD (2K)
CPU: Snapdragon 810 8 nhân 64-bit
RAM: đang cập nhật
Bộ nhớ trong: 32GB

sony-xperia-z5-da-nang-dong.jpg Sony Xperia Z5 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.2", Quad HD (2K)
CPU: Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 32GB

HTC-one-m8-gray-da-nang.jpg HTC ONE M8 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super LCD 3, Full HD, 5 Inches
CPU: Qualcomm Snapdragon 801 4 nhân 32-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16GB

sony-xperia-z3-da-nang-den.jpg Sony Xperia Z3 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.2", Full HD
CPU: Qualcomm Snapdragon 801 4 nhân 32-bit
RAM: đang cập nhật
Bộ nhớ trong: 16 GB

sony-xperia-z3-mini-da-nang-black-1.jpg Sony Xperia Z3 Compact ( Z3mini) QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 4.6", HD
CPU: Qualcomm Snapdragon 801 4 nhân 32-bit
RAM: đang cập nhật
Bộ nhớ trong: 16 GB

sony-xperia-z3-dual-sim-mau-trang-da-nang.jpg Sony Xperia Z3 2 Sim QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.2", Full HD
CPU: Qualcomm Snapdragon 801 4 nhân 32-bit
RAM: đang cập nhật
Bộ nhớ trong: 16 GB

LG-Optimus-GX-F310-da-nang-den.jpg LG GX QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS 5,5 inch Full-HD
CPU: Qualcomm Snapdragon 600 4 nhân 1.7Gb
RAM: 2GB
Bộ nhớ trong: 32GB

sony-xperia-z1-da-nang-den.jpg Sony Xperia Z1 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: TFT, 5", Full HD
CPU: Qualcomm MSM8974
RAM: đang cập nhật
Bộ nhớ trong: 16 GB

sony-xperia-z2-da-nang-trang.jpg Sony Xperia Z2 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 4.6", HD
CPU: Qualcomm MSM8974AB
RAM: đang cập nhật
Bộ nhớ trong: 16 GB

lg-V10-dual-sim-mau-trang-gold-da-nang-1.jpg LG V10 2 SIM QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Quantum IPS, Chính: 5.7", phụ: 2.1", Quad HD (2K)
CPU: Qualcomm Snapdragon 808 6 nhân 64-bit
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

lg-g3-den-da-nang.jpg LG G3 Cat 6 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Qualcomm Snapdragon 801 4 nhân 32-bit
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 32GB

lg-g3-vang-da-nang.jpg LG G3 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.5", Quad HD (2K)
CPU: Qualcomm Snapdragon 801 4 nhân 32-bit
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 32GB

Samsung-Galaxy-A7-2016-2-sim-black-new.jpg Samsung Galaxy A7 2016 New
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.5", Full HD
CPU: Exynos 7580 8 nhân 64-bit
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

LG-V10-Black.jpg LG V10 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Quantum IPS, Chính: 5.7", phụ: 2.1", Quad HD (2K)
CPU: Qualcomm Snapdragon 808 6 nhân 64-bit
RAM: 4GB
Bộ nhớ trong: 64GB

lg-g4-xam-da-nang.jpg LG G4 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD Quad HD 5.5 inches
CPU: Qualcomm Snapdragon 808 6 nhân 64-bit
RAM: 3GB
Bộ nhớ trong: 32GB

Samsung-Galaxy-J5-2016-2-tai-da-nang.jpg Samsung Galaxy J5 2016 New 100%
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.2", HD
CPU: Qualcomm Snapdragon 410 4 nhân 64-bit
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

Samsung-Galaxy-S6-active-Black.jpg Samsung Galaxy S6 Active
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED 5.1 inch độ phân giải (1440 x 2560px)
CPU: Exynos 7420 Octa
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB, 64 GB

Samsung-Galaxy-S6-edge-plus-Gold-Platinum.jpg Samsung Galaxy S6 edge Plus QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.7", Quad HD (2K)
CPU: Exynos 7420 8 nhân 64-bit
RAM: 4 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-S5-active-mau-xanh.jpg Samsung Galaxy S5 Sport QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.1", Full HD
CPU: Qualcomm Snapdragon 801
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

samsung-galaxy-s4-den.jpg Samsung Galaxy S4 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5", Full HD
CPU: Exynos 5410
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

samsung-galaxy-s5-trang.jpg Samsung Galaxy S5 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.1", Full HD
CPU: Exynos 5422
RAM: 2 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

samsung-galaxy-s5-vang.jpg Samsung Galaxy S5 G906 Ram 3GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 5.1", Full HD
CPU: Exynos 5422
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

Samsung-Galaxy-A9-2016-2-sim-white.jpg Samsung Galaxy A9 2016 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.0", Full HD
CPU: Qualcomm Snapdragon 625
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

Samsung-Galaxy-A9-2016-2-sim-white.jpg Samsung Galaxy A9 2016 QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: Super AMOLED, 6.0", Full HD
CPU: Qualcomm Snapdragon 625
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 32 GB

xiaomi-redmi-note-3-pro-silver-chinh-hang-da-nang.jpg Xiaomi Redmi Note 3 Pro
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: IPS LCD, 5.5", HD
CPU: Snapdragon 650 6 nhân 64-bit
RAM: 3 GB
Bộ nhớ trong: 16 GB

iPhone-5S-lock-16GB-Silver-asmart-da-nang iPhone 5S Lock 16GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4", DVGA
CPU: Apple A7 2 nhân 64-bit
RAM: đang cập nhật
Bộ nhớ trong: 16 GB

iPhone-5S-lock-32GB-Gold-asmart-da-nang iPhone 5S Lock 32GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4", DVGA
CPU: Apple A7 2 nhân 64-bit
RAM: đang cập nhật
Bộ nhớ trong: 32 GB

iPhone-5-16gb-black-asmart-da-nang iPhone 5 16GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4", DVGA
CPU: Apple A6 2 nhân 32-bit
RAM: 1 GB<
Bộ nhớ trong: 16 GB

iPhone-5-32gb-White-asmart-da-nang iPhone 5 32GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4", DVGA
CPU: Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based)
RAM: 1 GB<
Bộ nhớ trong: 32 GB

iPhone-5-lock-32gb-black-asmart-da-nang iPhone 5 Lock 32GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4", DVGA
CPU: Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based)
RAM: 1 GB<
Bộ nhớ trong: 32 GB

iPhone-5-lock-16gb-White-asmart-da-nang iPhone 5 Lock 16GB QSD
Liên hệ
Đánh giá:

Màn hình: LED-backlit IPS LCD, 4", DVGA
CPU: Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based)
RAM: 1 GB<
Bộ nhớ trong: 16 GB

HỆ THỐNG BÁN LẺ SMARTPHONE ASMART

Showroom 1: 56 Hàm Nghi, Đà Nẵng - 090567 4325 Showroom 2: 204 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng - 0935 442 668 Showroom 3: 314 Lý Thường Kiệt, Hội An - 0898 314 314 0905 035 628

TT SỬA CHỮA & BẢO HÀNH ASMARTCARE

Cơ sở 1: 56 Hàm Nghi, Đà Nẵng- 090567 4325 Cơ sở 2: 204 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng - 0935 442 668 Cơ sở 3:314 Lý Thường Kiệt, Hội An - 0898 314 314 0905 035 309
0905.035.628